Co oznacza umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Postępowanie egzekucyjne komornik umorzy jeżeli egzekucja będzie bezskuteczna. Jednak umorzy też wtedy, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie zawnioskował o dokonanie czynności w sprawie – na przykład gdy została wszczęta egzekucja z nieruchomości a wierzyciel przez rok nie złożył wniosku o przystąpienie do opisu i oszacowania nieruchomości. Umorzenia egzekucji komornik może też dokonać na wniosek samego wierzyciela, na przykład wtedy, gdy wierzyciel ma kupca na dług. Jednak wiedz dłużniku że w każdym z tych przypadków wierzyciel o dowolnym czasie może znów złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Niejeden dłużnik myśli po umorzeniu, że już ma spokój.

Są jeszcze tacy którzy tak myślą, że umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności tegoż to umorzenie samego długu. Umorzenie egzekucji to nie umorzenie długu, bo choćby nazajutrz zaś można wnieść do komornika o ponowną egzekucję długu. Wierzyciele i ich pełnomocnicy chcieliby aby dłużnicy myśleli że to jest równoznaczne z umorzeniem długu. Zakładaliby na nowo konta bankowe i wpłacali na nie pieniądze, kupowaliby na siebie różne rzeczy. Kilka lat temu miałem takiego dłużnika, komornik egzekucję umorzył, a ten za bodaj dwa miesiące kupił na siebie chyba nowy Renault Megane No i ponowny wniosek do tego samego komornika, komornik zajął samochód ale nie zdążył zlicytować bo tatuś dłużnika wpłacił pieniążki. Podobno dłużnik się popłakał przy zajęciu samochodu; myślał że dług jest umorzony… Dług może umorzyć chyba tylko sam wierzyciel, w żadnym wypadku komornik ani sama firma windykacyjna.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.