Do firmy windykacyjnej czy do komornika?

Pytania podobne do zawartego w tytule zadaje codziennie mnóstwo wierzycieli w Polsce. Komu zlecić odzyskanie długu: firmie windykacyjnej czy komornikowi? Jeżeli wierzytelność nie została jeszcze zasądzona, to komornicze postępowanie egzekucyjne na razie nie wchodzi w grę i jeszcze nie wiadomo, jak długo. Sądowe postępowanie o zapłatę może trwać, aż do nadania niezbędnej klauzuli wykonalności, kilka tygodni ale jeżeli dłużnik skorzysta z przysługującego mu zawsze środka odwoławczego, wówczas postępowanie sądowe może trwać nawet i rok a nawet dłużej. I w tym czasie dłużnik może ukryć majątek i dochody o ile w ogóle takowe posiada. Jeżeli nie posiada, to postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone jako bezskuteczne. Bezskuteczne postępowania egzekucyjne stanowią większość zapewne u każdego komornika. Po prostu możliwości komorników są ograniczone: http://komornicy-opinie.pl/mozliwosci-komornikow/

To może jednak skorzystać z usług firmy windykacyjnej? Nie trzeba do tego dysponować sądowym tytułem wykonawczym i teoretycznie jest szansa na to, że firma windykacyjna z marszu odzyska pieniądze. No tak, teoretycznie. W praktyce skuteczność firm windykacyjnych jest zapewne mniej więcej na takim poziomie jak skuteczność komorników i to tylko gdy mowa o firmach windykacyjnych które naprawdę podejmują działania mające na celu odzyskanie długu. Istnieje na rynku też wiele pseudo firm windykacyjnych które zarabiają nie na skutecznej windykacji ale na naciąganiu wierzycieli na opłaty za nic – są to po prostu „rasowi” oszuści.

Firmy windykacyjne próbują odzyskać dług wywierając na dłużnika różne naciski, strasząc go –  często balansując na granicy prawa i je naruszając. Jednak ich skuteczność w ostatnich latach spadła ponieważ dłużnicy nawet w internecie znajdują informacje o swoich prawach i czego firmie windykacyjnej robić nie wolno, do czego nie jest uprawniona.

Pytanie o ewentualną konieczność windykacji należy sobie zadać jeszcze przed udzieleniem pożyczki, przed dokonaniem sprzedaży z odroczeniem płatności, przed wynajęciem mieszkania. I zadbać o to, aby wierzytelność została potwierdzona wekslem a jeszcze lepiej – dobrowolnym poddaniem się egzekucji na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Dokumenty te umożliwiają szybkie uzyskanie tytułu egzekucyjnego i możliwość wszczęcia egzekucji. Jednak żeby egzekucja była skuteczna to, jak już napisałem, komornik musi mieć wskazane mienie z którego ma przeprowadzić egzekucję. W związku z powyższym, należy zadbać nie tylko o odpowiedni dokument umożliwiający szybkie wszczęcie postępowania egzekucyjnego, ale też o zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności czyli optymalnie hipoteka lub zastaw.

  1. Dowiedziałem że jeśli windykacja długu jest bezskuteczna to mogę wystawić go na sprzedaż na giełdzie wierzytelności. Długi kupują firmy windykacyjne ale też może się zdarzyć że dług zakupiony zostanie w celu dokonania kompensaty. Na czym to dokładnie polega?

    1. 1. Załóżmy, że przykładowo podmiot A jest dłużnikiem podmiotu B. Podmiot czyli zarówno firma jak i osoba prywatna też. Pan natomiast jest wierzycielem podmiotu B czyli podmiot ten jest Pana dłużnikiem. Jeżeli wystawi Pan tą wierzytelność do sprzedaży na giełdzie wierzytelności pisząc ze dłużnikiem jest B, to może się zdarzyć że A zechce kupić ten dług. Zwróćmy uwagę, że A jest dłużnikiem B ale po zakupie długu od Pana stanie się jednocześnie wierzycielem B. Załóżmy, że A jest winien B kwotę 5 tys. zł. z tytułu niezapłaconej faktury a od Pana kupił dług B w kwocie np. 6 tys. zł. W takiej sytuacji zamiast płacić B owe 5 tys. zł. po prostu przedstawia do potrącenia tę wierzytelność którą kupił od Pana z wierzytelnością która B ma w stosunku do niego. Po dokonaniu takiej kompensaty A już nie jest dłużnikiem B, tylko B jest winien A 1 tys. zł. Oczywiście A będzie zainteresowany zakupem od Pana długu B jeżeli cena za którą Pan gotów jest ten dług sprzedać będzie niższa od wartości długu wraz z odsetkami, aby podmiotowi A opłaciła się transakcja i kompensata – potrącenie.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.