Wypowiedzenie umowy pożyczki

Załóżmy, że chodzi o prywatną pożyczkę. Wypowiedzenie przed terminem zwrotu określonym w umowie będzie możliwe wówczas, gdy strony zastrzegły taką możliwość w umowie pożyczki. Praktycznie chodzi mi o sytuację w której pożyczka ma być zwracana w ratach a pożyczkobiorca zalega z ich spłatą. Jeżeli jako pożyczkodawca nie obwarowałeś sobie w umowie pożyczki możliwości jej wypowiedzenia z tego powodu, to nie możesz wypowiedzieć umowy pożyczki.

Jeszcze inne zapisy stosują banki zastrzegając w nich, że pożyczka może zostać wypowiedziana w przypadku pogorszenia się wypłacalności pożyczkobiorcy. Pozabankowy albo prywatny pożyczkodawca też może zawrzeć w umowie pożyczki taki warunek ale należałoby dokładnie określić, w jakich przypadkach wypowiedzenie umowy będzie możliwe. Może to być na przykład powzięcie przez pożyczkodawce informacji o utracie źródła dochodów przez pożyczkobiorcę albo o wszczęciu przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego przez komornika, w jakiejś innej sprawie. Celem monitorowania czy takie sytuacje nie nastąpiły, pożyczkodawca może na przykład zastrzec sobie w umowie pożyczki obowiązek dostarczania mu przez pożyczkobiorcę wyciągu z rachunku bankowego, raz na jakiś czas.

Inna jest sytuacja w przypadku umowy pożyczki bez określonego w niej terminu zwrotu. Aby móc skutecznie dochodzić zwrotu pożyczki w takiej sytuacji, niezbędne jest właśnie jej wypowiedzenie i wezwanie do zwrotu w terminie sześciu tygodni (termin minimalny).

A jeżeli to Tobie wypowiedziano pożyczkę, to jest sporo instytucji oferujących pożyczki; jak w bankach nie dadzą Ci, to masz też do dyspozycji pożyczki pozabankowe – parabankowe, lombardowe w SKOK-ach. I tak jest praktycznie wszędzie w Polsce.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.