Co zrobić, żeby sąd zasądził obowiązek naprawienia szkody?

Takie krótkie tytułowe pytanie otrzymałem mailem i przyznaję, że sam nie wiedziałem jak to jest, że są wyroki karne za wyłudzenie z orzeczonym obowiązkiem naprawienia szkody i są takie w których tego nie orzeczono. Czas zatem odpowiedzieć innym i mnie samemu na tytułowe pytanie.
No i znalazłem odpowiedź w art. 46 Kodeksu karnego który stanowi, że w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części. I tak też, jeżeli nie wytoczyłeś powództwa cywilnego o zapłatę np. za wyłudzony towar albo o zwrot wyłudzonej pożyczki, to wystarczy że na podstawie art. 46 kk złożysz najpóźniej do zakończenia pierwszego przesłuchania Ciebie na rozprawie wniosek o zasądzenie obowiązku naprawienia szkody, to sąd skazując dłużnika, musi nałożyć nań w wyroku tenże obowiązek. Jeżeli wniosku takowego nie złożysz, to sąd może nie nałożyć w wyroku na skazanego obowiązku naprawienia szkody.

Warto skorzystać z tej możliwości, bo obowiązek naprawienia szkody w wyroku karnym w którym sąd wymierzył skazanemu karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, nierzadko zmusza go do oddania długu w obawie przed „odwieszeniem” czyli wykonaniem kary więzienia warunkowo zawieszonej na okres próby. Niewykonanie wyroku a zatem nienaprawienie szkody może spowodować odwieszenie kary pozbawienia wolności. Ponadto nie musisz dzięki temu wykładać pieniędzy na cywilną sprawę o zapłatę; chodzi mi konkretnie przede wszystkim o wpis sądowy co do którego nie wiadomo, czy odzyskasz i te pieniądze od dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.

Jedyny szkopuł tej wskazanej wyżej procedury jest taki, że sąd najprawdopodobniej nie zasądzi w wyroku karnym zapłaty odsetek. Sąd Najwyższy kiedyś stwierdził bowiem, że środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody, nałożony na podstawie art. 46 § 1 k.k., jest ograniczony jedynie do rozmiaru rzeczywistej szkody bezpośrednio spowodowanej przestępstwem i nie obejmuje odsetek stanowiących element szkody wynikły z następstw czynu sprawcy (por. wyrok SN z dnia 4 lutego 2002 r., KKN 385/01). Jednak zapłaty odsetek możesz dochodzić w postępowaniu cywilnym w którym w takiej sytuacji (wystąpiwszy albo mając zamiar wystąpić w procesie karnym o zasądzenie obowiązku naprawienia szkody) roszczenie ograniczasz tylko do odsetek.

Na zakończenie: zawiadomienie o oszustwie stosunkowo rzadko skutkuje przedstawieniem zarzutu oszustwa w takich sprawach jak niezapłacony towar albo niezwrócona pożyczka. Organy ścigania najczęściej umarzają tego typu sprawy a nawet odmawiają wszczęcia postępowania karnego. Miej to na względzie i nie licz na to że w typowej sprawie o niezapłaconą fakturę lub niezwróconą pożyczkę dłużnik stanie wobec realnej groźby pozbawienia go wolności.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.